Wczytuję dane...

Teatralia Stanisława Wyspiańskiego
Autor: Małgorzata Palka, Agnieszka Kowalska 

Wydawnictwo: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2011
Okładka: miękka
Stan: bardzo dobry
Uwagi: brak

Teatralia Stanisława Wyspiańskiego w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa stanowią, obok zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, najliczniejszą i najcenniejszą tego typu kolekcję muzealną w Polsce.

Katalog składa się XI rozdziałów. Każdy z rozdziałów poświęcony jest w całości jednemu dziełu inscenizacyjnemu Wyspiańskiego, a ich kolejność wyznacza chronologia powstania poszczególnych dzieł. Rozdziały te składają się z wstępu wprowadzającego w teatralną tematykę omawianego dzieła scenicznego oraz z not katalogowych zachowanych obiektów. Rozdział XI Varia poświęcony został pracom niedającym się jednoznacznie sklasyfikować.


Facebook