Wczytuję dane...
Wysyłka od: 13.00 PLN

Z dziejów katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce
Autor: red. Apoloniusz Kostecki

Wydawnictwo: Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2010
Okładka: miękka
Stan: ★★★★★
Uwagi: brak

Idea opracowania historii wszystkich uniwersyteckich katedr prawa finansowego w Polsce zrodziła się stosunkowo niedawno. Została mianowicie sformułowana w podsumowaniu wyników zorganizowanej w Krakowie Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Prawa Finansowego w dniach 21-23 października 1999 r. przez Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Podstawowym założeniem tej idei było oddanie czci Profesorom, którzy z j ednej strony położyli szczególne zasługi dla nadania właściwego kształtu i poziomu początkowo nauce skarbowości i prawu skarbowemu, a w  późniejszym okresie - nauce prawa finansowego i prawu finansowemu, a także przyczynili się do powstania i właściwego funkcjonowania katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego. Przyjęto jednocześnie założenie, że upamiętnienie tych faktów nastąpi w pracy zbiorowej, której autorami będą przedstawiciele katedr poszczególnych ośrodków uniwersyteckich. Uczestnicy Konferencji z 1999 r. wyrazili pełną aprobatę dla przygotowania tego rodzaju opracowań za okres do 2000 r. według podanego wzorca, uwzględniającego okresy historyczne poprzedzające ukształtowanie się katedr prawa finansowego, a więc m.in. okresy istnienia i funkcjonowania w niektórych uniwersytetach katedr skarbowości i prawa skarbowego, nie wyłączając w miarę możliwości okresów, w których skarbowość i prawo skarbowe były przedmiotem wykładów poza katedrami lub w ramach innych katedr, m.in. w katedrze ekonomii społecznej czy w tzw. katedrze umiejętności politycznych. Miało to szczególne znaczenie w odniesieniu do takich uniwersytetów, jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie czy Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie.

Facebook